Chân dung văn nghệ sĩ

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1957, quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Ngọc Thuần - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Hồ Đình Thắng

Tác giả Hồ Đình Thắng

24-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Đình Thắng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài

23-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Âm nhạc
Tác giả Trần Thị Phương Lài

Tác giả Trần Thị Phương Lài

22-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Phương Lài - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Diễn Viên

Tác giả Lê Diễn Viên

21-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Lê Diễn Viên, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn
Tác giả Nguyễn Xuân Hường

Tác giả Nguyễn Xuân Hường

21-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Xuân Hường - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Quang Diện

Tác giả Lê Quang Diện

20-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Quang Diện, sinh năm 1958, quê quán Cẩm Quan - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành: Nhiếp ảnh
Tác giả Đoàn Xuân Bá

Tác giả Đoàn Xuân Bá

20-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đoàn Xuân Bá, sinh năm 1955, quê quán xã Thuận Lộc - Tx Hồng Lĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Âm nhạc
Nhà thơ Phan Duy Thảo

Nhà thơ Phan Duy Thảo

19-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhà thơ Phan Duy Thảo - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
  [Đầu]... 2 3 4 5 6 7 8 ... [Cuối]
Loading the player...