Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Nguyễn Văn Minh

Tác giả Nguyễn Văn Minh

30-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Minh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trịnh Ngọc Chung

Tác giả Trịnh Ngọc Chung

29-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trịnh Ngọc Chung, sinh năm 1972, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Phan Xuân Hòa

Tác giả Phan Xuân Hòa

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Hòa, sinh năm 1948, quê quán Hương Trạch - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Đặng Thúy Hằng

Tác giả Đặng Thúy Hằng

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đặng Thúy Hằng, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn nghệ dân gian
Tác giả Nguyễn Xuân Bình

Tác giả Nguyễn Xuân Bình

27-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1950, quê quán Sơn Tiến - Hương Sơn. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Phan Thư Hiền

Tác giả Phan Thư Hiền

27-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Phan Thư Hiền, hội viên chuyên ngành Văn nghệ dân gian, Hội LHVHNT Hà Tĩnh
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải

26-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Hải, sinh năm 1962, quê quán Tiên Điền - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Sân khấu - Biểu diễn
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1957, quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Ngọc Thuần - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Hồ Đình Thắng

Tác giả Hồ Đình Thắng

24-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Đình Thắng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
  [Đầu]... 2 3 4 5 6 7 8 ... [Cuối]
Loading the player...