05-07-2020 - 05:47

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, sinh năm 1924, quê quán Đức Thủy – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Bút danh: Phan Tuất

Ngày sinh: 11 - 11 - 1924

Quê quán: Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 1969

Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (1985)

Nguyên là cán bộ Ty Văn hóa Hà Tĩnh. Đã nghỉ hưu

Tác phẩm đã công bố

Đã có một số tác phẩm được triển lãm quốc tế và trong nước.

Giải thưởng VHNT:    

- Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007.

- Huy chương Vàng Triển lãm ảnh Quốc tế trong Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ IX tổ chức ở Xôphia (Bungari) (O du kích nhỏ, năm 1968)

Khen thưởng:

- Huy chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

Tác phẩm tự chọn:

 

O du kích nhỏ

 

. . . . .
Loading the player...