Chân dung văn nghệ sĩ

Cố nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn

Cố nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn

31-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn (1935 - 2016). Quê quán xã Tùng Ảnh - Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Phan Xuân Lẫm

Tác giả Phan Xuân Lẫm

30-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Lẫm, sinh năm 1955, quê quán Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Cao Cường

Tác giả Nguyễn Cao Cường

29-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1977, quê quán Kỳ Châu – Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu

27-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu (1949 - 2016). Quê quán: Thôn Hòa Bình – Xã Phù Việt – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Lê Tiến Dũng

Tác giả Lê Tiến Dũng

26-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tiến Dũng, sinh năm 1947, quê quán Thạch Bằng – Lộc Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Phạm Văn Thắng

Tác giả Phạm Văn Thắng

25-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Văn Thắng (1932 - 2019). Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Trần Minh Chính

Tác giả Trần Minh Chính

24-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Minh Chính, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn
Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

23-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Bắc Hạnh, sinh năm 1955, quê quán Thị trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

22-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1972, quê quán P.Bắc Hà – Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Bùi Đức Ái

Tác giả Bùi Đức Ái

21-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Bùi Đức Ái, quê quán xã Đỉnh Bàn - Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...