Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Lê Tiến Dũng

Tác giả Lê Tiến Dũng

26-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tiến Dũng, sinh năm 1947, quê quán Thạch Bằng – Lộc Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Phạm Văn Thắng

Tác giả Phạm Văn Thắng

25-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Văn Thắng (1932 - 2019). Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Trần Minh Chính

Tác giả Trần Minh Chính

24-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Minh Chính, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn
Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

24-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Bắc Hạnh, sinh năm 1955, quê quán Thị trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

22-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1972, quê quán P.Bắc Hà – Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Bùi Đức Ái

Tác giả Bùi Đức Ái

21-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Bùi Đức Ái, quê quán xã Đỉnh Bàn - Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Ca sĩ Hoàng Nhật Dương

Ca sĩ Hoàng Nhật Dương

20-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sĩ Hoàng Nhật Dương, sinh năm 1979, quê quán Kỳ Phú - Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Ca sĩ Dư Văn Hưng

Ca sĩ Dư Văn Hưng

18-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sĩ Dư Văn Hưng, sinh năm 1969, quê quán Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Nguyễn Quang Vinh

Tác giả Nguyễn Quang Vinh

17-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Quang Vinh, quê quán Xuân An - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Ca sỹ Võ Trang Hòa

Ca sỹ Võ Trang Hòa

17-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sỹ Võ Trang Hòa, sinh năm 1975, quê quán Thạch Hạ - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu- biểu diễn
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...