Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Trần Thị Hoa

Tác giả Trần Thị Hoa

09-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng gới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Hoa - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ sỹ múa Nguyễn Thị Vinh

Nghệ sỹ múa Nguyễn Thị Vinh

08-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nghệ sỹ múa Nguyễn Thị Vinh, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn
Tác giả Nguyễn Tuyết Mây

Tác giả Nguyễn Tuyết Mây

08-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiêu chân dung tác giả Nguyễn Tuyết Mây - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Anh Thi

Tác giả Lê Anh Thi

07-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Anh Thi. Sinh năm 1957, quê quán Thạch Quý - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Hoàng Xuân Lý

Tác giả Hoàng Xuân Lý

07-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hoàng Xuân Lý - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Ngọc Vượng

Tác giả Nguyễn Ngọc Vượng

06-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Ngọc Vượng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ sĩ múa rối Nguyễn Như Tình

Nghệ sĩ múa rối Nguyễn Như Tình

05-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nghệ sĩ múa rối Nguyên Như Tình, hội viên chuyên ngành Sân khấu – Biểu diễn, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Tác giả Hoàng Vĩnh Hương

Tác giả Hoàng Vĩnh Hương

05-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Hoàng Vĩnh Hương - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trần Thị Ngọc Mai

Tác giả Trần Thị Ngọc Mai

04-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Thị Ngọc Mai - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Tâm

Tác giả Lê Tâm

03-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tâm, sinh năm 1958, quê quán Cẩm Huy - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
  [Đầu]... 5 6 7 8 9 10 11 ... [Cuối]
Loading the player...