08-07-2020 - 13:45

Tác giả Nguyễn Sinh Hương

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Sinh Hương, sinh năm 1960, quê quán Nam Đàn – Nghệ An. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Bút danh: Sinh Hương

Ngày sinh: 15 - 2 - 1960

Quê quán: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 1988

Nguyên là Trưởng phòng thời sự Đài PTTH Hà Tĩnh

Tác phẩm đã công bố:

Đã có một số tác phẩm được triển lãm ở khu vực và địa phương (Hoa miền nắng, Ao nhà, Sông Giăng. Hươu sao Hương Sơn…)

Giải thưởng VHNT:    

- Giải Ba Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 2

- Giải Khuyến khích Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 3

 

. . . . .
Loading the player...