09-07-2020 - 06:23

Tác giả Lưu Tất Thắng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lưu Tất Thắng, sinh năm 1953, quê quán Trường Sơn – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Ngày sinh: 08 - 8 - 1953

Quê quán: Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 2010

Nguyên là Cán bộ Công ty vận tải Sông Biển Nghệ Tĩnh, đã nghỉ hưu.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Cửu Yên, Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 036 969 7664.  Email: tatthangts@gmail.com

Tác phẩm đã công bố: 

Đã có một số tác phẩm được triển lãm ở khu vực và địa phương (Đường về, Ngày mùa, Quên cả thời gian, mùa vàng, Nghề sông nước…)

Tác phẩm tự chọn:

Ngày mùa

Quên cả thời gian

Mùa vàng

Nghề sông nước

. . . . .
Loading the player...