Chân dung văn nghệ sĩ

Nhà thơ Phan Duy Thảo

Nhà thơ Phan Duy Thảo

19-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhà thơ Phan Duy Thảo - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Minh Đức

Tác giả Nguyễn Minh Đức

18-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Minh Đức - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trần Đăng Đàn

Tác giả Trần Đăng Đàn

18-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Đăng Đàn, Hội viên Thơ - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trần Thị Ngọc Liên

Tác giả Trần Thị Ngọc Liên

17-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Ngọc Liên - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Văn Thanh

Tác giả Nguyễn Văn Thanh

17-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Thanh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nhà thơ, nhà báo Đặng Bá Tiến

Nhà thơ, nhà báo Đặng Bá Tiến

16-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung nhà thơ, nhà báo Đặng Bá Tiến, hội viên Hội VHNT Nghệ Tĩnh từ 1980- 1987.
Tác giả Đặng Thế Nhân

Tác giả Đặng Thế Nhân

16-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đặng Thế Nhân - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Trương Ngọc Ánh

Tác giả Trương Ngọc Ánh

16-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trương Ngọc Ánh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Hội viên Hoàng Nữ Thúy Hà

Hội viên Hoàng Nữ Thúy Hà

15-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung hội viên Hoàng Nữ Thúy Hà, chuyên ngành Sân khấu – Biểu diễn, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Tác giả Trần Vũ Thìn

Tác giả Trần Vũ Thìn

15-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Vũ Thìn - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
  [Đầu]... 3 4 5 6 7 8 9 ... [Cuối]
Loading the player...