Chân dung văn nghệ sĩ

Tác giả Võ Hồng Hải

Tác giả Võ Hồng Hải

06-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Võ Hồng Hải - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Mai Văn Thông

Tác giả Mai Văn Thông

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Mai Văn Thông, sinh năm 1950, quê quán Thạch Đài – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Trần Y Vinh

Tác giả Trần Y Vinh

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Y Vinh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, sinh năm 1924, quê quán Đức Thủy – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Đạo diễn Trương Quang Bốn

Đạo diễn Trương Quang Bốn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Đạo diễn Trương Quang Bốn, sinh năm 1952, quê quán Yên Đồng - Thạch Linh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn, sinh năm 1947, quê quán Thuần Thiện – Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Trần Nam Phong

Tác giả Trần Nam Phong

03-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Nam Phong - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Nguyễn Văn Hoan

Tác giả Nguyễn Văn Hoan

02-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Hoan - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Tác giả Lê Văn Tùng

Tác giả Lê Văn Tùng

01-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Lê văn Tùng, hội viên chuyên nhành Văn nghệ dân gian, Hội LHVHNT Hà Tĩnh
Tác giả Hồ Xuân Ngô

Tác giả Hồ Xuân Ngô

01-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Xuân Ngô, sinh năm 1940, quê quán Phường Đại Nài - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 ... [Cuối]
Loading the player...