29-06-2020 - 05:57

Tác giả Trịnh Ngọc Chung

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trịnh Ngọc Chung, sinh năm 1972, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc

 

Bút danh: Trịnh Chung

Ngày sinh: 10 - 02 - 1972

Quê quán: Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Âm nhạc

Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn, số 54 đường Nguyễn Tuấn Thiện, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0915042223. Email: trinhchung123@gmail.com

Tác phẩm đã công bố:

- Về Hương Sơn

- Khúc ca chiến sỹ trẻ Hà Tĩnh

- Nông thôn ngày mới

Tác phẩm tự chọn:


 

. . . . .
Loading the player...