04-07-2020 - 14:08

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn, sinh năm 1947, quê quán Thuần Thiện – Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

 

Bút danh: Hữu Vơn

Ngày sinh: 1947

Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc,  Hà Tĩnh

Nguyên là cán bộ TTX Việt Nam.

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 1992

Hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (1988)

Địa chỉ liên lạc: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0912487640

Tác phẩm tiêu biểu đã công bố:

Đã có nhiều tác phẩm được triển lãm quốc tế, trung ương, khu vực và địa phương

Giải thưởng VHNT:

- Huy chương Đồng Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 3 (Thôn nữ, 1994)

- Giải Khuyến khích Liên hoan ảnh NT khu vực BTB lần thứ 12 (Sự học, 2005)

- Huy chương Đồng Liên hoan ảnh NT khu vực BTB (lần thứ 2 và 4)

- Giải Báo Tiền phong do Hội Nghệ sĩ NAVN bảo trợ

- Giải B, Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ 2 (1995)

Tác phẩm tự chọn:

Tin bão xa

Một thoáng Hòn La

Điểm tựa

Thời áo trắng

Đường về làng

 

. . . . .
Loading the player...