09-02-2022 - 11:28

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 22/MTTQ-BTT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

. . . . .
Loading the player...