12-06-2024 - 01:49

Tổ chức triển khai, tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một giải biên cương

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 1908 – CV/BTGTU ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc Tổ chức triển khai, tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một giải biên cương

. . . . .
Loading the player...