11-06-2024 - 04:11

Thông báo các cuộc thi về sáng tác biểu tượng, mỹ thuật, nhiếp ảnh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 878 /SVHTTDL-QLVH3 ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc Thông báo các cuộc thi về sáng tác biểu tượng, mỹ thuật, nhiếp ảnh

. . . . .
Loading the player...