16-07-2024 - 00:30

THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 726 /TL-PT&TH-VH&TT ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh & Truyền hình – Sở VH, TT&DL Hà Tĩnh về công bố Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm”

. . . . .
Loading the player...