18-07-2024 - 22:37

LỜI KÊU GỌI Vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ngày 08 tháng 7 năm 2024 về thực hiện Lời kêu gọi vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

. . . . .
Loading the player...