15-05-2024 - 10:03

Về tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 1858 – CV/BTGTU ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

. . . . .
Loading the player...