08-06-2023 - 08:25

V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 44/HVHNT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền, tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

. . . . .
Loading the player...