16-08-2022 - 09:47

Thông báo về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các hội viên Công văn số 30/HVN ngày 08/4/2022 của Hội Nhà văn Việt Nam về việc giới thiệu sách xét giải năm 2022

. . . . .
Loading the player...