15-05-2023 - 07:23

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 177 /2023/BTV ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

. . . . .
Loading the player...