05-05-2023 - 01:14

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 213/TB-MTNATL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

. . . . .
Loading the player...