26-04-2023 - 08:05

Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 190 /TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

. . . . .
Loading the player...