09-11-2023 - 02:10

Thông báo Cuộc vận động Soạn lời Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ Nhất năm 2023

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 115/TB-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về Thông báo Cuộc vận động Soạn lời Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ Nhất năm 2023

. . . . .
Loading the player...