13-07-2022 - 01:06

Thông báo các tác phẩm được chọn triển lãm Cuộc thi TSNT Hà Tĩnh “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo các tác phẩm được chọn triển lãm Cuộc thi TSNT Hà Tĩnh “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

. . . . .
Loading the player...