08-04-2022 - 08:57

Thông báo các cuộc thi sáng tác Mỹ thuật ứng dụng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 328/SVHTTDL – QLVH ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh về thông báo các cuộc thi sáng tác Mỹ thuật ứng dụng

. . . . .
Loading the player...