28-03-2022 - 09:59

Thể lệ Cuộc thi và triển lãm Ảnh thời sự nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI với chủ đề “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 01/TL-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh về công bố Thể lệ Cuộc thi và triển lãm Ảnh thời sự nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI với chủ đề “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

 

. . . . .
Loading the player...