07-09-2021 - 00:41

Sao gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 457-CV/BTGTU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về Sao gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021): TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...