Nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, sinh năm 1924, quê quán Đức Thủy – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn, sinh năm 1947, quê quán Thuần Thiện – Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Phan Xuân Hòa

Tác giả Phan Xuân Hòa

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Hòa, sinh năm 1948, quê quán Hương Trạch - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1957, quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Lê Quang Diện

Tác giả Lê Quang Diện

20-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Quang Diện, sinh năm 1958, quê quán Cẩm Quan - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành: Nhiếp ảnh
Tác giả Lê Anh Thi

Tác giả Lê Anh Thi

07-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Anh Thi. Sinh năm 1957, quê quán Thạch Quý - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

30-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng (Trần Hướng)
Tác giả Đậu Đình Hà

Tác giả Đậu Đình Hà

28-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đậu Đình Hà, sinh năm 1972, quê quán Xuân Hải - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

23-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971, quê quán Cẩm Trung - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Đinh Nho Lý

Tác giả Đinh Nho Lý

20-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đinh Nho Lý, sinh năm 1959, quê quán Sơn Phố - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...