Nhiếp ảnh

Tác giả Phạm Minh Đức

Tác giả Phạm Minh Đức

08-08-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Minh Đức (1950 - 2017). Quê quán Đông Hưng - Thái Bình. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Nguyễn Thị Vinh

Tác giả Nguyễn Thị Vinh

04-08-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1964, quê quán Thạch Hạ - Tp.Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Trần Nhật Linh

Tác giả Trần Nhật Linh

03-08-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Nhật Linh, sinh năm 1989, quê quán thị trấn Lộc Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Lê Quốc Châu

Tác giả Lê Quốc Châu

02-08-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Quốc Châu, sinh năm 1979, quê quán Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Cố nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn

Cố nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn

31-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn (1935 - 2016). Quê quán xã Tùng Ảnh - Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Phan Xuân Lẫm

Tác giả Phan Xuân Lẫm

30-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Lẫm, sinh năm 1955, quê quán Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Cao Cường

Tác giả Nguyễn Cao Cường

29-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1977, quê quán Kỳ Châu – Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu

27-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Sỹ Châu (1949 - 2016). Quê quán: Thôn Hòa Bình – Xã Phù Việt – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Lê Tiến Dũng

Tác giả Lê Tiến Dũng

26-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tiến Dũng, sinh năm 1947, quê quán Thạch Bằng – Lộc Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

Tác giả Nguyễn Bắc Hạnh

23-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Bắc Hạnh, sinh năm 1955, quê quán Thị trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...