02-08-2020 - 06:38

Tác giả Lê Quốc Châu

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Quốc Châu, sinh năm 1979, quê quán Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Bút danh: Gió Lào, Dân Áo Tơi

Ngày sinh: 25 - 04 - 1979

Quê quán: Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Hiện là giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận, Vũ Quang

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2, Thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0988 703 916, 0914 770 222; Email: lechauvq@gmail.com

Tác phẩm đã công bố:

Đã có một số tác phẩm được triển lãm ở Triển lãm ảnh TSNT “Hà Tĩnh trong cơn lũ giữ” năm 2010

Tác phẩm tự chọn:


Non nước Ngàn Trươi

Soi bóng

Dưới bóng cây tro

 

. . . . .
Loading the player...