Nhiếp ảnh

Tác giả Phạm Như Chiến

Tác giả Phạm Như Chiến

22-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Phạm Như Chiến, sinh năm 1951, quê quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình

17-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đậu Thanh Bình, sinh năm 1956, quê quán xã Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đức Chung

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đức Chung

14-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đức Chung, sinh năm 1952, quê quán Cương Gián - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 ... [Cuối]
Loading the player...