26-07-2020 - 08:04

Tác giả Lê Tiến Dũng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tiến Dũng, sinh năm 1947, quê quán Thạch Bằng – Lộc Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Bút danh: Tiến Dũng

Ngày sinh: 10 - 9 - 1947

Quê quán: Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 2003

Từng tham gia quân đội. Cán bộ ngành Văn hóa. Đã nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0917335122

Tác phẩm đã công bố:  

Đã có một số tác phẩm được triển lãm khu vực và địa phương (Kéo lưới, Cầu Kiều, Không cho đất nghỉ, Tấc đất tấc vàng…)

Khen thưởng:    

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa thông tin

 

. . . . .
Loading the player...