11-09-2023 - 06:59

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 2932 /KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025) Chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”

. . . . .
Loading the player...