06-05-2022 - 00:40

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 152/KH-VHCS ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

 

. . . . .
Loading the player...