Hội viên

PHAN TRỌNG TẢO

PHAN TRỌNG TẢO

02-08-2012
TRẦN ĐĂNG ĐÀN

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

02-08-2012
TRẦN VŨ THÌN

TRẦN VŨ THÌN

02-08-2012
TRẦN Y VINH

TRẦN Y VINH

02-08-2012
NGUYỄN SINH

NGUYỄN SINH

02-08-2012
TRẦN ĐẮC TÚC

TRẦN ĐẮC TÚC

02-08-2012
Nhà văn ĐỨC BAN

Nhà văn ĐỨC BAN

02-08-2012
Diễn ngôn một cách khiêm tốn chăng nữa thì Nhà văn Đức Ban vẫn chiếm một vị trí đáng kể trong số các nhà văn đương đaị Hà Tĩnh. Anh hội tụ được một số phẩm chất của một nghệ sĩ đi đường dài, vững chãi trên lộ trình văn nghiệp đầy thử thách: có một vốn sống phong phú, một khả năng giao lưu cởi mở và một năng lực tiếp nhận cái mới của kỹ thuật nghề nghiệp.
LÊ TRẦN SỬU

LÊ TRẦN SỬU

02-08-2012
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 7 ... [Cuối]
Loading the player...