11-07-2022 - 00:16

Đôn đốc công tác tuyên truyền, tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu công văn số 923 – CV/BTGTU ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đôn đốc công tác tuyên truyền, tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

. . . . .
Loading the player...