12-07-2022 - 10:11

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các tác phẩm tham gia Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2022

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 921 – CV/BTGTU ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các tác phẩm tham gia Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2022

. . . . .
Loading the player...