Thông báo

V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

08-06-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 44/HVHNT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền, tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)
Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

15-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 177 /2023/BTV ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023
THÔNG BÁO SỐ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

THÔNG BÁO SỐ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

06-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 196/TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về thông báo số 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023
THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

05-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 213/TB-MTNATL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo V/v xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

Thông báo V/v xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

26-04-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 132 /TT-BQL.QT ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ về việc xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”
Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

26-04-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 190 /TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)
Thông báo V/v gửi ảnh để tham gia trưng bày tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh năm 2023

Thông báo V/v gửi ảnh để tham gia trưng bày tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh năm 2023

24-04-2023
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 27/TB-HVN ngày 24 tháng 4 năm 2023 V/v gửi ảnh để tham gia trưng bày tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh năm 2023
Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 29 năm 2023 tại Quảng Trị

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 29 năm 2023 tại Quảng Trị

27-03-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 47/TB – LHKV-NA ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 29 năm 2023 tại Quảng Trị
Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

15-03-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 65 /TL-BQLQT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Đài Bác Hồ về Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 ... [Cuối]
Loading the player...