Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng Viết văn khóa XVI - 2022

Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng Viết văn khóa XVI - 2022

17-06-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 01/TBTS ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng Viết văn khóa XVI - 2022
Tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”

Tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”

16-05-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số: 348 /TB-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2022 của BTC Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An về việc tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

06-05-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 152/KH-VHCS ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 28 năm 2022 tại Quảng Bình

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 28 năm 2022 tại Quảng Bình

04-05-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 92/TB-LHKV-NA ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 28 năm 2022 tại Quảng Bình
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

03-05-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 195/TL-VHCS ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
Thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đức Thọ

Thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đức Thọ

13-04-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 359/SVHTTDL – QLVH ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đức Thọ
Thông báo các cuộc thi sáng tác Mỹ thuật ứng dụng

Thông báo các cuộc thi sáng tác Mỹ thuật ứng dụng

08-04-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 328/SVHTTDL – QLVH ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh về thông báo các cuộc thi sáng tác Mỹ thuật ứng dụng
Thể lệ Cuộc thi và triển lãm Ảnh thời sự nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI với chủ đề “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

Thể lệ Cuộc thi và triển lãm Ảnh thời sự nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI với chủ đề “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”

28-03-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 01/TL-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh về công bố Thể lệ Cuộc thi và triển lãm Ảnh thời sự nghệ thuật Hà Tĩnh lần thứ VI với chủ đề “Hà Tĩnh – 65 năm làm theo lời Bác”
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

23-03-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 758 – CV/BTGTU ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022
V/v phối hợp triển khai Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

V/v phối hợp triển khai Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

16-03-2022
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 507 – CV/Th.U ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy Hà Tĩnh V/v phối hợp triển khai Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 ... [Cuối]
Loading the player...