22-02-2024 - 08:00

V/v xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 06-CV/HĐ ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

. . . . .
Loading the player...