11-03-2024 - 03:49

Thông báo số 02 Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 73/TB-MTNATL ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về thông báo số 02 Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024

. . . . .
Loading the player...