01-04-2024 - 00:38

Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 396 /STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc Triển khai Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024”

. . . . .
Loading the player...