Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

04-08-2023
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 68/TB – HVN ngày 05 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Thông báo về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, giai đoạn 2021 -  2025

Thông báo về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, giai đoạn 2021 - 2025

02-08-2023
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 1485 – CV/BTGTU ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, giai đoạn 2021 - 2025
Thông báo về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Thông báo về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

03-07-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các hội viên công văn số 51/TB-HVN ngày 03/7/2023 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023
V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)

08-06-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 44/HVHNT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền, tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)
Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023

15-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 177 /2023/BTV ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 28 năm 2023
THÔNG BÁO SỐ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

THÔNG BÁO SỐ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

06-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 196/TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về thông báo số 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023
THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

05-05-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 213/TB-MTNATL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo V/v xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

Thông báo V/v xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

26-04-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 132 /TT-BQL.QT ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ về việc xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”
Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)

26-04-2023
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số: 190 /TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2)
  [Đầu]... 1 2 3 4 ... [Cuối]
Loading the player...