08-06-2020 - 08:30

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

. . . . .
Loading the player...