27-03-2023 - 08:38

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 29 năm 2023 tại Quảng Trị

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 47/TB – LHKV-NA ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 29 năm 2023 tại Quảng Trị

. . . . .
Loading the player...