20-08-2021 - 02:00

Phát động Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu thông báo số 960/ TB-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 (Đính kèm Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021)

 

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ĐẸP DU LỊCH NGHỆ AN LẦN THỨ III NĂM 2021: TẠI ĐÂY

 

. . . . .
Loading the player...