15-03-2023 - 07:08

Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 65 /TL-BQLQT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Đài Bác Hồ về Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

. . . . .
Loading the player...