29-08-2019 - 09:00

Phát động Giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất

Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức lễ phát động Giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất năm 2019-2020 vào sáng ngày 28/8/2019.

Tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ nhất năm 2019-2020 phải là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực giao thông trong thời gian từ ngày 1/9/2019 đến hết 20/7/2020.

Nội dung tác phẩm tham dự phản ánh những thành tựu chung của ngành giao thông từ khi đất nước đổi mới đến nay; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển ngành giao thông; những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, có nhiều nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển ngành giao thông, sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Các tác phẩm tham dự phải kịp thời phát hiện các hiện tượng, sực việc, hành vi tiêu cực trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông; những công trình, dự án tiêu biểu, mô hình hay, cách làm mới; phản biện, đóng góp mang tính xây dựng ngành giao thông, bài dự thi cần có góc nhìn, tư liệu mới hoặc những phát hiện mới.

Đối tượng tham gia là tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí, thể lệ có thể gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng. Thể loại gồm tất cả các tác phẩm báo chí thuộc Báo in và Báo điện tử.

Về cơ cấu Giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ giải; 1 giải Nhất 30 triệu đồng; 2 giải Nhì 15 triệu đồng; 5 giải Ba 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích 5 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất với giá trị 10 triệu đồng/đơn vị.

Thời hạn nhận bài từ sau ngày phát động đến 24 giờ ngày 20/7/2020 (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

Tác phẩm tham dự Giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ Nhất năm 2019-2020 gửi về Báo Giao thông địa chỉ số 2, phố Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

. . . . .
Loading the player...