23-08-2019 - 09:00

Phát động Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo dự Lễ phát động

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Lễ Phát động Cuộc thi.

Tới dự Lễ Phát động Cuộc thi có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và đông đảo lực lựợng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ Phát động Cuộc thi, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng. Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân... Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Lễ phát động

Đồng chí Nguyễn Thanh Long khẳng định, việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên hệ thống mạng xã hội VCNET chính là góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này; thực hiện sứ mệnh của VCNET là "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở"; thông tin, phổ biến chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức phát động Cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi và cổ vũ các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…. tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho độc giả, khán giả, thính giả hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, ngay sau khi kết thúc Cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET (dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2020 và kết thúc vào tháng 6/2020), nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020).

Tại buổi Lễ Phát động, thay mặt cơ quan thường trực Cuộc thi, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban  Tổ chức  Cuộc  thi, Trưởng Tiểu ban Nội dung đã công bố Kế hoạch,Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Theo đó, Kế hoạch số 313-KH/BTGTW ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo”. Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” được tổ chức hằng tuần, bắt đầu từ 10h sáng thứ hai. Mở kết quả thi vào 9h30 sáng thứ hai tuần kế tiếp. Cuộc thi tuần đầu tiên từ 10h, thứ hai, ngày 26/8/2019. Kết quả hằng tuần được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi sẽ tổng kết vào tháng 1/2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/2020.

Dự kiến Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” được phát động vào tháng 2/2020; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hằng tuần; dự kiến tổng kết cuộc thi vào tháng 7/2020 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo 1/8/1930 .

Cũng theo Kế hoạch này, Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan Thường trực của Cuộc thi cùng với Tạp chí Tuyên giáo và một số cơ quan báo chí khác: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, Báo điện tử VietnamNet phối hợp tổ chức ai Cuộc  thi.
Phó trưởng ban Tổ chức  Cuộc thi Trần Doãn  Tiến đã giới thiệu cụ thể, làm rõ những nội dung quan trọng của Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Về đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET .

Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) và trên trang chủ của một số báo điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Báo Nhân Dân điện tử (http://nhandan.com.vn , Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn), Báo Quân đội nhân dân điện tử (http://qdnd.vn), Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Báo Tiền phong điện tử (http://tienphong.vn), Báo Thanh niên điện tử (http://thanhnien.vn), Báo Tuổi trẻ điện tử (http://tuoitre.vn), Báo điện tử VietnamNet (http://vietnamnet.vn)…

Cuộc thi thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26/8/2019 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30/12/2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên trong mỗi tuần chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất, với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi.

Về cơ cấu, giá trị giải thưởng: mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;  05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Tạp chí Tuyên giáo (http://tuyengiao.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, Ban Thư ký Cuộc sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân). Kết thúc Cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Kỷ niệm chương cho những người đoạt giải Nhất trong các cuộc thi tuần.

Cũng tại Lễ phát động, thay mặt tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Cuộc thi, Thạc sĩ Trương Khải Minh, Giảng viên Khoa Công tác Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam bày tỏ vui mừng và xúc động được đại diện cho những đảng viên trẻ và tuổi trẻ cả nước phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Thạc sĩ Trương Khải Minh nêu rõ, thế hệ trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, non sông nối liền một dải, đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thụ hưởng những giá trị quý báu từ nền độc lập, hòa bình trọn vẹn của dân tộc, thế hệ trẻ chúng tôi - lớp thanh niên tràn đầy nhựa sống và khao khát vươn lên, nỗ lực học tập, nghiên cứu, lao động và cống hiến để chiếm lĩnh những đỉnh cao thời đại, đem tri thức làm hành trang lập nghiệp và xây dựng Tổ quốc.

“Chúng tôi hiểu rằng, để có được những điều kiện phát triển toàn diện như ngày hôm nay, để đất nước đang ngày càng đổi mới và có được vị thế trên trường quốc tế, là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện” - Thạc sĩ Trương Khải Minh khẳng định và cho biết, tìm hiểu về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh là dịp để mỗi đảng viên trẻ, mỗi đoàn viên, thanh niên có cơ hội được ôn lại những bài học cách mạng quý báu, để bồi đắp cho chính mình nhận thức, lý tưởng cách mạng, để thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào về Đảng ta, một đảng cách mạng sinh ra từ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính là cơ hội quý báu để mỗi đảng viên trẻ, mỗi đoàn viên, thanh niên được trang bị, củng cố thêm lịch sử hình thành, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta; giúp cho mỗi bạn trẻ vững vàng niềm tin, nâng cao nhận thức và hành động cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch. Đồng thời đây cũng là dịp để mỗi bạn trẻ tự soi lại mình, bồi đắp lý tưởng cách mạng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại diện cho các đảng viên trẻ và đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Thạc sĩ Trương Khải Minh xin hứa sẽ nghiêm túc học tập và nghiên cứu các nội dung về lịch sử của Đảng; hưởng ứng và tham gia Cuộc thi với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất.

Đơn vị đồng hành cùng Cuộc thi gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)./.

Nguồn tin: Dangcongsan.vn

. . . . .
Loading the player...