11-07-2019 - 08:01

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 6 AFAD 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc thi do Hiệp hội các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư Adana - Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, gồm các chủ đề: Tự do cho ảnh màu, đơn sắc, du lịch , thiên nhiên, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2019/236), IAAP, TFSF (Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ).

Đã có 482 tác giả từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành giải thưởng tại các chủ đề sau:

Ảnh màu:

Huy chương Vàng Club:

Tác phẩm: Trò chuyện - Tác giả Lê Đức Toại

Huy chương Bạc Club:

Tác phẩm: Làm hương - Tác giả: Nông Thanh Toàn

Ảnh đơn sắc:

Huy chương Vàng FIAP:

Tác phẩm: Niềm vui tuổi già - Tác giả Huỳnh Tấn Thăng

Du lịch:

Huy chương Bạc FIAP

Tác phẩm: Vụ cấy ở Tú Lệ - Tác giả: Nguyễn Văn Toản

Bằng Danh dự FIAP:

Tác phẩm: Bagan - Tác giả: Phan Minh Tâm

Bằng Danh dự Club:

Tác phẩm: Ngày mới No2 - Tác giả Lê Đức Toại
Các tác giả Lê Công Bình, Lê Đức Toại, Mai Lộc, Nông Thanh Toàn, Phan Minh Tâm, Nguyễn Văn Toản đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề trông cuộc thi.
Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đang trên: http://contest.afad.org.tr/
 

Nguồn tin: Vapa.org.vn

 

. . . . .
Loading the player...