06-03-2020 - 08:11

Cuộc thi vận động sáng tác các tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước

. . . . .
Loading the player...