09-11-2018 - 09:12

" THÔNG NGÀN HỐNG- TẬP SÁCH KỶ NIỆM 240 NĂM NGÀY SINH, TƯỞNG NIỆM 160 NĂM NGÀY MẤT DANH NHÂN NGUYỄN CÔNG TRỨ

Kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ, Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức xuất bản cuốn sách: " Thông Ngàn Hống", giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của danh nhân Nguyễn Công Trứ cũng như những tác phẩm thuộc các loại hình Văn, Thơ, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Lý luận phê bình …viết về danh nhân Nguyễn Công Trứ từ trước đến nay của các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.

MỤC LỤC SÁCH " THÔNG NGÀN HỐNG"

• LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN I.  Tác phẨm NguyỄn Công TrỨ ( cHỌN  LỌC)

I.  THƠ ĐƯỜNG LUẬT : VỊNH CÂY THÔNG,  MUỘN THÀNH ĐẠT , ĐI THI TỰ VỊNH, VỊNH MÙA ĐÔNG, VỊNH CẢNH NGHÈO, TỰ THUẬT, THẾ TÌNH ĐỐI VỚI CẢNH NGHÈO, THUA BẠC, KHẤT NỢ TỔ TÔM, TRỜI MƯA ƯỚT ÁO, TRÁCH THẦN CHÂU CHẤU, QUÂN TỬ CỐ CÙNG, HỘI GIÓ MÂY, THÚ RUỘNG VƯỜN, THÚ ẨN DẬT, TƯƠNG TƯ, BỠN TÌNH NHÂN, CẢNH XA NHÀ, BỠN CÔ ĐÀO GIÀ, TRÒ ĐỜI, THẾ TÌNH ĐEN BẠC, VỊNH NHÂN TÌNH THẾ THÁI, VINH NHỤC, CÁCH Ở ĐỜI, VỊNH SỰ ĐỜI, TRÁCH NGƯỜI ĐỜI, THẾ TÌNH BẠC BẼO, BỌN ÍCH KỶ,  ĐỜI NGƯỜI THẤM THOẮT, TÌNH CẢNH LÀM QUAN, VÔ ĐỀ, CẦM KỲ THI TỬU,  CÂY CAU, CÁI TRỐNG LỚN, VỊNH VĂN VÕ, VỊNH CÂY VÔNG, CUỘC RƯỢU, CẢM TÁC LÚC VỀ GIÀ, THƠ ĐỀ MO CAU  ( 9-27)

 

II. HÁT NÓI ( CHỌN LỌC): NGÀY THÁNG THANH NHÀN,  KIẾP NHÂN SINH, CHƠI XUÂN KẺO HẾT XUÂN ĐI, CHÍ NAM NHI,  NỢ PHONG LƯU, TANG BỒNG LÀ NỢ, TRƯỜNG AN HOÀI CỔ, GÁNH GẠO ĐƯA CHỒNG, CON TẠO ĐA ĐOAN, CHƠI LÀ LÃI ,  TRÊN VÌ NƯỚC DƯỚI VÌ NHÀ, XUÂN ĐI,  DUYÊN GẶP GỠ, CÓ CHÍ THÌ NÊN, THÚ SAY SƯA, THÚ RƯỢU THƠ,  NGAO DU THỎA CHÍ, NỢ TANG BỒNG, THOÁT VÒNG DANH LỢI, VÔ CẦU, CHỨC PHẬN KẺ TRƯỢNG PHU, DANH CHẲNG NHÀN, CHÍ ANH HÀO, ĐÂY HỒ HOÀI CỔ, TRẦN AI AI DỄ BIẾT AI , CHƠI CHO PHỈ CHÍ, CHÍ NAM NHI,  KẺ VỀ NGƯỜI Ở,  THÚ NGUYỆT HOA, ĐI QUÂN THỨ, THÚ TỔ TÔM, VỊNH CHỮ TÌNH, MƯỢN RƯỢU LÀM VUI, MỘT NGÀY LÀ NGHĨA, CÁI GIÀ THEO ĐUỔI, CÔNG KHAI THÁC, THÚ THANH NHÀN, TRONG TRẦN MẤY MẶT LÀNG CHƠI, ĐÁNH THỨC ĐỜI NGƯỜI, TUỔI GIÀ LẤY VỢ HẦU, BÀI CA NGẤT NGƯỞNG  ( 28-69)

III.PHÚ: HÀN NHO PHONG VỊ PHÚ     70

 

PHẦN II. tác phẩm Về NguyỄn Công TrỨ

I.  NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH : VŨ NGỌC KHÁNH ( NguyỄn Công TrỨ- MỘt cá nhân, mỘT Danh nhân văn hoá); THÁI KIM ĐỈNH (NguyỄn Công Trứ - Người tự do trong lồng hẹp); HÀ QUẢNG( NguyỄn Công TrỨcó nhàn không); ĐỨC BAN( NguyỄn Công Trứ - NgưỜI dẤn thân ); PHONG LÊ ( Hai phương diỆn đẶc sắc trong chân dung nhà nho - kẺ sĩ và vỊ hưu quan nguyỄn công trỨ); HÀ VĂN TẤN( NHÂN KỶ NIỆM NGUYỄN CÔNG TRỨ BÀN VỀ MỘT CÁCH ĐÁNH GIÁ); TĂNG KIM NGÂN( CON NGƯỜI CỦA GIAI THOẠI ); PHAN THƯ HIỀN( NGUYỄN CÔNG TRỨ VỚI THÚ HÁT Ả ĐÀO ); NGUYỄN ĐỨC MẬU ( MẪU HÌNH NHÀ NHO TÀI TỬ NGUYỄN CÔNG TRỨ); PHẠM TUẤN VŨ( TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN CỦA VĂN CHƯƠNG NGUYỄN CÔNG TRỨ )BIỆN MINH ĐIỀN ( SỰ THỐNG NHẤT NHỮNG ĐỐI CỰC TRONG PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT NGUYỄN CÔNG TRỨ ); PHAN QUỐC THANH (QUAN NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ QUA MỘT BÀI THƠ HÁT NÓI ); PHẠM QUANG ÁI ( NGUYỄN CÔNG TRỨ - TỪ ĐÔI CÂU ĐỐI CỦA TRƯƠNG QUỐC DỤNG ĐẾN SỰ TÍCH MỘT TÊN LÀNG ) 181

 

II. VĂN XUÔI: NGUYỄN NGỌC PHÚ ( THEO DẤU TƯỚNG CÔNG...0; ĐẶNG THANH QUÊ ( NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH NGUYỄN CÔNG TRỨ); PHAN THẾ CẢI(  MỘT LỜI THƯA VỚI TƯỚNG CÔNG )VŨ NGỌC KHÁNH (ĐÂU CŨNG LỪNG DANH ….);DƯƠNG KỲ ANH (GIẤC MƠ THIÊN TỬ); TRẦN THỊ TÚ NGỌC ( DẤU XƯA); NGUYỄN THẾ QUANG(  BÀI CA CỦA CON NGƯỜI ( 185 -  255)

 

III. CHÙM GIAI THOẠI VỀ NGUYỄN CÔNG TRỨ : BỖNG CHỐC NÊN QUAN, ĐỐI ĐÁP VỚI THẦY HỌC, HẬU SINH KHẢ UÝ, CÓ RỨA RỒI RA MỚI ĐƯỢC MÙA, NGOÀI VƯỜN- TRONG BUỒNG!  BA VẠN ANH HÙNG ĐÈ XUỐNG DƯỚI, ĐÁNH TRỐNG TRƯỚC CỬA SẤM, KHẤT NỢ TỔ TÔM, ĐỐI ĐÁP VỚI SƯ, “GIANG SƠN MỘT GÁNH GIỮA ĐỒNG...”,VÌ MÊ HÁT VÍ MÀ BỊ MẤT VỢ, PHỈ BÁNG QUAN BỐ CHÁNH HÀ TĨNH; BỊ NGHI LÀM PHẢN... VÀ ĐƯỢC THƯỞNG;  CHE MIỆNG THẾ GIAN, CHÓ HƠN QUAN!  THUÊ MUI THUYỀN NGHE HÁT Ả ĐÀO, BÀI HỌC CHO VỊ QUAN HUYỆN HỐNG HÁCH, VẠCH MẶT QUAN ÁN SÁT, TUỔI GIÀ CƯỚI VỢ HẦu, ÔNG NGẤT NGƯỞNG         (  256- 316)

 

IV. THƠ;  trẦn KIM ANH ( NHÂN GIAN RỌI LÒNG); TRƯƠNG NGỌC ÁNH( VỌNG CẢM SƠN ); TÙNG BÁCH( NGUYỄN CÔNG TRỨ, UY VIỄN TƯỚNG CÔNG); NGUYỄN CÔNG BÌNH ( NHỚ NGUYỄN CÔNG TRỨ); DIỆU CHI (TÊN NGƯỜI ); VÕ CHÍNH(  BIỂN CHIỀU NHỚ BÓNG DANH NHÂN ); PHẠM MAI CHIÊN( GIÁNG QUAN HY VĂN....); TRẦN ĐỨC CƯỜNG ( CẢM TÁC Ở ĐỀN THỜ DOANH ĐIỀN SỨ); NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG( CHỮ TÂM SÁNG MÃI); NGUYỄN VIẾT DƯỠNG(  NHỚ UY VIỄN TƯỚNG CÔNG); TRẦN ĐĂNG ĐÀN(  ĐÊM NGHE HÁT CA TRÙ CỔ ĐẠM); VÕ HỒNG HẢi ( CÂY THÔNG ĐỔ Ở ĐỀN THỜ NGUYỄN CÔNG TRỨ); NGUYỄN XUÂN HẢI( TRỜI UY VIỄN); LÊ QUỐC HÁN( GỬI...,XIN ); PHAN LƯƠNG HẢO ( DÒNG SÔNG ĐÀO ) QUỲNH HOA ( GHI BÊN MỘ TƯỚNG CÔNG); PHAN TRUNG HIẾU( DẤU CHÂN UY VIỄN); PHÙNG HỒ (THĂM LĂNG DINH ĐIỀN SỨ NGUYỄN CÔNG TRỨ ); NGUYỄN VĂN HÙNG ( GỬI THÔNG HỒNG LĨNH  ); ĐINH LAN HƯƠNG( TRƯỚC ĐỀN THỜ UY VIỄN TƯỚNG CÔNG ); NGUYỄN CÔNG  KÝ( CHÁU XIN CHÂN LÍNH HẦU TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ); THÁI VĨNH LINH ( VỀ TƯỚNG CÔNG UY VIỄN); VÕ VĂN LUYẾN ( GIỜ ÂM, ĐỐI ẨM NGUYỄN CÔNG TRỨ TIÊN SINH ); NGÔ MINH( NGUYỄN CÔNG TRỨ - THÁNH CHƠI ); MAI HỒNG NIÊN ( XUÂN 2000 - THƯA CỤ NGUYỄN CÔNG TrỨ, “THUYỀN QUYÊN Ứ HỰ” CHƯA GIÀ ); LÊ CẢNH NHẠC(  PHÁCH ĐÀN UY VIỄN TƯỚNG CÔNG ); SỸ NHIẾP( THƯA VỚI TƯỚNG CÔNG0; NGUYỄN HỒNG OANH ( NGÀN HỐNG THÔNG REO ); THẠCH QUỲ( NGUYẾN CÔNG TRỨ); NGUYỄN SINH ( TIẾNG THƠM UY VIỄN); NGUYỄN BÁ SUÝ( VỀ UY VIỄN TƯỚNG NGUYỄN CÔNG TRỨ ); PHAN TRỌNG TẢO( NGUYỄN CÔNG TRỨ); YẾN THANH( VỀ KIM SƠN - TIỀN HẢI , UY VIỄN TIÊN SINH ); BÙI QUANG THANH( HẦU CHUYỆN UY VIỄN TƯỚNG CÔNG; NGUYỄN VĂN THANH ( THĂM ĐỀN THỜ UY VIỄN TƯỚNG CÔNG NGUYỄN CÔNG TRỨ); HỒ ĐÌNH THẮNG(  DOANH ĐIỀN SỨ TƯỚNG CÔNG NGUYỄN CÔNG TRỨ ); HỒNG THẾ ( NGUYỄN CÔNG TRỨ); ĐẶNG TIẾN( CÙNG NGUYỄN CÔNG TRỨ);HOÀNG TẤN TRUNG( ĐỌC CHÍ NAM NHI GIỮA LÀNG UY VIỄN );TRẦN ĐỨC TRÍ( NẮNG TIỀN CHÂU ); TRẦN CHẤN UY ( UY VIỄN TƯỚNG CÔNG ); TRẦN Y VINH ( NHỚ UY VIỄN TƯỚNG CÔNG ); NGUYỄN TRUNG TUYẾN(  BÊN BAN THỜ CỐ LỚN ); LÊ VĂN VỴ ( CHƠI ); NGUYỄN NGỌC VƯỢNG( THĂM ĐỀN THỜ NGUYỄN CÔNG TRỨ Ở KIM SƠN VÀ TIỀN HẢI ); HOÀNG VINh HÁT VỀ NGƯỜI CON LÀNG UY VIỄN  (  318-  376)

V.  CA KHÚC CỦA CÁC TÁC GIẢMẠnh chiẾn (  RẠng danh Lam HỒng; Nghe ca trù Cổ ĐẠm ); QuỐc Nam ( Phách đàn Uy ViỄn Tướng công, Xuân vỀ trên đẤt Nghi Xuân); TrẦn quỐc chung( Ngàn HỐng thông reo   383); nguyỄn xuân hẢI ( NgưỜi con Uy ViỄn); ngỌc thỊnh( Đêm ca trù);  trương quỐC đính ( Mênh mang ca trù ); lê tâm ( Cây thông giỮa trời ) 379 -387

VI.   TRANH, ẢNH CỦA CÁC TÁC GIẢ: NguyỄn Đăng Ban, TỪ BẮc, Linh Châu

ĐẶng ThiỆn Chân, TrẦn Chung, ĐẬu Hà, Duy My, NguyỄn Thanh HẢI, BẢo Phan, Lê Anh TuẤn, ĐẶng MẬu TỰu , Hoàng HỮu Trí.

Sách " Thông Ngàn Hống" sẽ phát hành vào trung tuần tháng 11 năm 2018. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

. . . . .
Loading the player...