13-07-2021 - 11:08

Thông báo khẩn về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 26 năm 2021

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số 176/21/BTV ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 năm 2021 Khu vực IV (Bắc miền Trung), Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên), Khu vực VI (Tp. Hồ Chí Minh), Khu vực VII (Đông Nam Bộ) và Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long)

. . . . .
Loading the player...